Book Now Best Rate Guaranteed

Публічна оферта

Публічна оферта (Договір) про надання
послуг з тимчасового розміщення

Прочитайте текст даної Публічної оферти (Договору) про надання послуг і, якщо ви не згодні чи не зрозуміли будь-який із пунктів цієї Публічної оферти (Договору), пропонуємо звернутись за додатковими роз’ясненнями до працівників Готелю.

Послуги надаються на території ТОВ «УСПІШНИЙ ГОТЕЛЬ», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шевська, 4 (далі – Готель) та включає в себе: розміщення фізичних осіб шляхом надання готельного номеру (місця) для тимчасового проживання. У випадку прийняття вами запропонованих Послуг в Готелі вважається, що ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (Договору) про надання послуг та правил проживання в Готелі, у повному обсязі і безумовно приймаєте їх (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на вас покладаються Публічною офертою (Договором) про надання послуг та правилами проживання в Готелі і вам зрозумілі всі їх положення). Публічна оферта (Договір) про надання послуг та правила проживання в Готелі визначають зміст прав, обов’язків та відповідальності Готелю і Споживача, діють одночасно та доповнюють один одного.

1. Загальні положення

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови Договору відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі – «Користувач» або «Користувачі», або «Клієнт», або «Споживач», або «Споживачі», або «Гість», або «Гості») для укладання Договору про надання Споживачу послуг з розміщення (надання номеру (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (Договору) Готель та Споживач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Публічної оферти (Договору), завжди розміщений на інформаційному стенді та офіційному сайті Готелю marketsquarelviv.com.

1.5. Споживач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (Договору) та отриманням Споживачем послуг від Готелю.

2. Пропозиція (публічна оферта) / Предмет Договору

2.1. Предметом Публічної оферти / Договору є надання Готелем Споживачеві платних послуг з розміщення шляхом надання номеру (місця) для тимчасового проживання за адресою знаходження Готелю, у спеціально обладнаному житловому приміщенні (номері) відповідно до замовлення на бронювання.

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили Договору з моменту здійснення Споживачем будь-якої дії, передбаченої п. 3.4 Договору, що означає повне та беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та / або обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання послуг з розміщення укладений Споживачем за допомогою акцепту Публічної оферти має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами та вважається таким, що Користувач ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (Договору).

3. Порядок укладення Договору

3.1. Договір укладається між Готелем і Споживачем у формі Договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Споживачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Прийняття (акцепт) Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем всіх умов Договору без будь-яких виключень та / або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті. Укладання договору означає, що Споживач:
– у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у Готелі;
– визнає безумовну придатність приміщень Готелю для задоволення потреб, описаних у цьому Договорі;
– приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень.

3.4. Споживач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:
– сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або банківським переказом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою;
– безпосереднє користування Споживачем послугами Готелю (поселення);
– заповнення реєстраційної форми / розписки / анкети на рецепції.

3.5. Споживач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Готелю достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

4. Правила користування майном Готелю

4.1. Готель надає Гостям для проживання мебльовані номери, оснащені побутовою технікою (телевізор, фен, холодильник тощо), сантехнікою й іншим устаткуванням. Номери Готелю і приміщення загального користування утеплені, мають сучасне оздоблення, інженерні мережі, устаткування, комплектацію, що відповідають усім вимогам на момент введення в експлуатацію.

4.2. Гості повинні дбайливо ставитися до майна Готелю, використовувати устаткування за призначенням, дотримуватись вимог пожежної безпеки. У випадку виявлення ушкодження майна, технічних несправностей, надзвичайних подій (залиття, загоряння, розбиття скла і т.п.) необхідно негайно повідомити про це Адміністрацію Готеля.

4.3. Після заселення в номер, протягом однієї години Гість має право заявити Адміністратору про виявлені недоліки предметів оздоблення та комплектації номеру Готеля. При відсутності заяви і при виявленні Адміністрацією при виїзді Гостя втрати чи пошкодження власності Готелю, Гість оплачує матеріальні збитки.

4.4. При поселенні в номер Гостю видається ключ (пластикова картка), який він зобов’язаний повернути в день від’їзду. У разі втрати Гостем ключа нараховується штраф.

4.5. У випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача майна (в тому числі рушників, халатів, посуду, меблів, різного інвентарю тощо), яке знаходиться на території Готелю, Гість зобов’язаний в строк до 2 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Готелю відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін, вказаних на інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Готелю, а за відсутності таких цін – комісією у складі: адміністратора, працівника рецепції та будь-якого іншого працівника Готелю на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна.

5. Внутрішній розпорядок проживання в Готелі

5.1. Режим роботи Готелю цілодобовий. Розрахунковий час – 12:00, час виїзду – 12:00, час заселення в Готель – 14:00. Номер в Готелі надається за наявності паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу та заповненої анкети Гостя встановленої форми. Гості після укладення Договору на проживання (заповнення анкети) одержують в Адміністратора ключ від номеру, наданого для проживання.

5.2. З 22:00 до 8:00 в приміщенні Готелю і на території необхідно зберігати тишу. У номерах у цей час забороняється включати на велику гучність аудіосистеми і телевізори.

5.3. До Гостей Готелю можуть приходити відвідувачі з 7:00 до 23:00. На прихід відвідувачів повинен дати згоду проживаючий у номері, а Адміністратор веде запис усіх Гостей Готелю. За відвідувача відповідає проживаючий у номері. При необхідності Адміністратор та представник служби безпеки мають право перевірити документи відвідувача.

5.4. Паління в номері та інших приміщеннях Готелю заборонено. За паління в приміщеннях Готелю накладається штраф. При повторному випадку паління в заборонених місцях адміністрація Готелю має право виселити Гостя в односторонньому порядку без повернення вартості наданих послуг.

5.5. Якщо Гість бажає, щоб його не турбували, він може почепити на зовнішній ручці дверей табличку з написом «Не турбувати!», що входить в оснащення номеру. На зворотній стороні таблички виконаний напис «Прошу прибрати!». Таку табличку Гість може почепити, якщо він вважає, що номер недостатньо прибраний.

5.6. У готельних номерах забороняється зберігання зброї, вибухових речовин, наркотичних і психотропних препаратів. Також забороняється перебування тварин без попереднього погодження з Адміністрацією Готелю.

5.7. За дотриманням внутрішнього розпорядку в Готелі стежить Адміністратор. Він надає Гостям роз’яснення відносно правил проживання, приймає скарги від них на дії персоналу й інших Гостей, що порушують встановлений порядок роботи.

6. Енергозбереження

6.1. У номерах забороняється використовувати трійники і подовжувачі, потужні електроприлади, у тому числі нагрівальні, крім випадків, коли ці прилади входять у стандартне устаткування номера чи видані для користування персоналом Готелю.

6.2. Неприпустимо залишати без необхідності відкритими крани холодної та гарячої води. Забороняється залишати відкритими ці крани (змішувачі) після виходу з номера.

6.3. За відсутності централізованого електропостачання, подача електроенергії відбувається за рахунок аварійного генератора. Споживання електроенергії від аварійного генератора лімітовано (рекомендовано вимкнути всі електроприлади, в тому числі телевізори). Нерозумне її використання може призвести до відключення електроенергії у всьому Готелі.

7. Відеоспостереження

7.1. Територія Готелю, усі входи до неї, внутрішні сходи та коридори, контролюються відеокамерами. Вся інформація реєструється, записується на цифрові носії і зберігається. Відеоспостереження здійснюється з метою безпеки Гостей, їхнього майна, майна Готелю. Підписанням анкети Гість приймає до уваги і не заперечує проти факту використання в приміщеннях Готелю (за винятком номерів і туалетних кабін) систем відеоспостереження.

8. Заїзд і паркування автотранспорту

8.1. Стоянка транспортних засобів дозволяється на зазначеному місці і при наявності вільних паркомісць. Таке паркування може обмежуватися за часом.

9. Послуги, які надаються Готелем

9.1. Готель надає основні послуги, що входять у вартість проживання, і додаткові, які надаються за окрему плату.

9.2. До основних послуг відносяться: надання номеру для проживання, прибирання номерів, харчування (сніданок), виклик швидкої допомоги, надання першої медичної допомоги, послуга «будильник» у визначений час, доставка кореспонденції в номер.

9.3. Готель приймає відвідувачів для проживання цілодобово. У користування надається номер на визначену кількість місць. Якщо необхідно поселити в номер додаткову кількість відвідувачів і номер обладнаний для їхнього розміщення, то такі відвідувачі приймаються за окрему плату. Діти до 18 років можуть бути поселені в Готель тільки разом з дорослими (батьками чи родичами).

9.4. Поточне прибирання (пилу, виніс сміття, миття склянок, прибирання санвузлів) проводиться щодня.

9.5. Щоразу після виїзду відвідувача проводиться повне прибирання номеру.

9.6. Заміна рушників і постільної білизни здійснюється не частіше одного разу в три дні. За бажанням відвідувачів може бути здійснена позачергова зміна рушників.

10. Бронювання номерів

10.1. Бронювання Номерів:
- Адміністрація Готелю має право укладати Договори на бронювання Номерів. При наявності вільних номерів Адміністрація приймає заявки на бронювання від юридичних та фізичних осіб.
- Готель має право укладати Договір із Замовником на бронювання та оплату безготівковим способом та за визначеними тарифами номерів шляхом підписання його двома сторонами. Договір вважається укладеним тільки в разі письмового погодження Готелем направленої йому заявки на бронювання.
- Готель приймає заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного або іншого зв'язку (засобів електронної пошти, включаючи факсимільний), який дозволяє достовірно встановити належність заявки Замовнику.
- Заявки на бронювання Номерів у Готелі для розміщення індивідуальних туристів, громадян і груп подаються Замовником у строк, визначений Адміністрацією Готелю, згідно з укладеним Договором.
- При бронюванні номеру для фізичної особи зі способом оплати готівкою або кредитною картою окремий Договір на бронювання не обов’язковий. Обов’язковим документом підтвердження Тарифу, Дати заїзду / виїзду згідно бронювання виступає Підтвердження бронювання, котре Гість отримує після надходження бронювання.
- Бронювання вважається «негарантованим» без здійснення оплати. Щоб зробити бронювання «гарантованим», Гостю необхідно здійснити передплату на 100% від вартості бронювання за допомогою банківської картки або зробити банківський переказ чи надати Готелю можливість здійснити преавторизацію кредитної карти на загальну суму бронювання. Здійснити передплату або преавторизацію можливо на сайті або іншим способом за попередньою домовленістю з Готелем.
- За 6 днів до заселення Гість повинен гарантувати своє бронювання шляхом преавторизації Готелем кредитної карти Замовника на загальну суму бронювання.
- Негарантоване бронювання дійсне до 18:00 Дати заїзду, після чого може бути анульоване Готелем без повідомлення Гостя.
- Підтверджуючи бронювання номеру у Готелі, Гість приймає та погоджується з вищезазначеними умовами та з порядком Ануляції бронювання та правилами, які діють у разі неприбуття.

10.2. Анулювання бронювання:
- Скасування підтвердженого бронювання здійснюється шляхом направлення Готелю повідомлення у письмовій формі на електронну адресу res@marketsquarelviv.com або за номерами телефонів +380322462344, +380322462345. Анулювання бронювання здійснюється безкоштовно (крім спеціальних тарифів, які не передбачають повернення попередньої оплати), якщо воно зроблене у термін за 24 години до Дня заїзду Гостя.
- У випадку скасування бронювання після зазначеного часу Замовник сплачує Виконавцю 100% суми бронювання підтвердженого замовлення, в тому числі, включаючи вартість замовлених додаткових послуг.
- У разі якщо Гість не заїжджає в Готель або відмовляється від бронювання пізніше ніж за 24 години, до 14:00 Дати заїзду, сума передоплати у розмірі вартості бронювання (100% загальної суми згідно підтвердження) не повертається та вважається Штрафом, стягнутим на користь Готелю.
- Всі ціни на Готельні послуги зазначаються у гривнях. Оплата за проживання здійснюється в гривнях.
- Оплата за проживання проводиться до заїзду Гостя та при поселенні. Оплата може бути здійснена готівкою, кредитною карткою, банківським переказом, по перерахунку тощо. Готель приймає банківські картки Visa, Mastercard або American Express.
- У вартість номеру не включений туристичний збір у розмірі 40,00 грн / доба / особа (за вирахуванням ПДВ).

10.3. Умови звільнення від сплати туристичного збору:
- наявність наказу на відрядження у Гостя при заїзді та / або надання його скан-копії при бронюванні;
- для того, щоб туристичний збір не був включений в рахунок при бронюванні за безготівковим розрахунком, необхідно, щоб разом із заявкою на бронювання у відділ бронювання була направлена скан-копія наказу на відрядження, в іншому випадку туристичний збір буде включений в рахунок або оплачений Гостем на місці;
- наявність статусу інваліда, дитини-інваліда, що підтверджується відповідними документами, та особи, що супроводжують інваліда I групи або дитину-інваліда (не більше одного супроводжуючого);
- наявність статусу ветерана війни, що підтверджується відповідними документами (у тому числі учасника АТО);
- наявність статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, що підтверджується відповідними документами;
- вік Гостя до 18 років.

11. Права та обов’язки Гостей

11.1. Гостям, які проживають в Готелі, забороняється:
- Заносити і зберігати у номерах речовини, матеріали і предмети, які є небезпечними для життя і здоров'я громадян, а також для збереження майна.
- Залишати в номері сторонніх осіб, а також передавати їм ключі від номера.
- Куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів на території всього Готелю (в номерах, коридорах, холі та ресторані тощо). Дозволяється курити виключно в спеціально відведеному місці (інформація знаходиться в адміністратора). За куріння у заборонених місцях Гість зобов'язується сплатити штраф у розмірі 3000 грн за кожне порушення.
- Виносити з ресторану посуд, столові прибори, продукти харчування й напої без попереднього узгодження з Адміністрацією ресторану.
- Користуватися електронагрівальними приладами, котрі не входять до комплектації номеру, використовувати обладнання Готелю і номеру не за призначенням.
- Порушувати спокій проживаючих Гостей після 22:00 і до 8:00.
- Приносити і зберігати в Готелі незареєстровані вогнепальні, пневматичні та інші види зброї.
- Перебувати з тваринами будь-яких видів більше 5 кг., крім собак-поводирів (за попереднім узгодженням з Адміністрацією Готелю).
- Використовувати та зберігати персональні електроприлади, зокрема бойлери, скороварки та інші високовольтні пристрої та електроприлади, котрі не входять до комплектації номеру.
- Приносити і зберігати в Готелі займисті, вибухонебезпечні або інші небезпечні матеріали.
- Приносити і зберігати в Готелі предмети, що виділяють неприємний запах.
- Приносити і зберігати в Готелі предмети надзвичайно великого розміру або в надзвичайно великій кількості.
- Приносити і зберігати в Готелі наркотичні речовини чи інші предмети, зберігання яких заборонено законодавством України.

11.2. Права та обов’язки Гостей:
- Гість має право запрошувати відвідувачів до свого номеру з 07:00 до 23:00, але не більше ніж 3 особи одночасно без врахування гостей, котрі проживають у даному номері. В разі, якщо відвідувач залишився в Номері після 23:00, Гостю необхідно доплатити різницю між двомісним і одномісним проживанням у випадку, якщо Гість сплачував тільки за одномісне проживання. Якщо в Номері вже зареєстровані двоє Гостей, то за розміщення дорослих на додатковому місці в Номері, котрий визначений Адміністрацією Готелю як такий, що передбачає розміщення додаткового місця, стягується плата згідно з прейскурантом Готелю.
- Гість зобов’язаний відшкодувати збитки Готелю у випадку втрати або пошкодження майна Готелю, а також відповідає за порушення, заподіяні запрошеними ним особами (відвідувачами). Розмір збитку визначається Адміністрацією Готелю. Збитки відшкодовуються Гостем в повному обсязі, в сумі, що покриває фактичні збитки Готелю на підставі Акту нанесення матеріальної шкоди, протягом п'яти банківських днів з моменту складання зазначеного Акту.
- У разі спірних ситуацій щодо відшкодування збитків Готелю, котрі потребують додаткового розгляду, депозит буде утримано до звершення відповідної процедури в Готелі, а саме складання Акту нанесення матеріальної шкоди.

11.3. Правила проживання з тваринами:
- Проживання з тваринами до 5 кг або собаками-поводирями можливе лише за попереднім узгодженням з Адміністрацією Готелю.
- Проживання з тваринами відбувається у визначених Адміністрацією Готелю номерах.
- У момент реєстрації заїзду Гість зобов’язаний надати Адміністратору дані кредитної карти для блокування депозиту або внести готівковий депозит у розмірі 3000 грн як гарантію оплати штрафу Готелю за можливу шкоду майну, завдану твариною під час перебування. У разі відсутності заборгованості перед Готелем та нанесення шкоди Готелю депозит повертається на банківську карту Гостя протягом 14 днів після виїзду (в залежності від банку).
- За розміщення з твариною до 5 кг в номері стягується плата згідно з Прейскурантом Готелю – 500,00 грн / добу.
- Не дозволено залишати тварину в номері одну без нагляду.
- Обов'язково мати усі необхідні предмети гігієни для тварини.

12. Форс-мажорні обставини

12.1. Перелік обставин непереборної сили є у ст. 141 Закону про ТПП.